26.ICM&T
26. MEDNARODNA
KONFERENCA

o materialih in tehnologijah

26th INTERNATIONAL
CONFERENCE

on materials and technology
26. MEDNARODNA KONFERENCA O MATERIALIH IN TEHNOLOGIJAH

Na 26. Mednarodni konferenci o materialih in tehnologijah (26. ICM&T) se srečujejo znanstveniki z inštitutov in univerz skupaj s strokovnjaki iz industrije s področij kovinskih, anorganskih, polimernih, kompozitnih materialov, keramike in nanomaterialov, z žejo po čim boljšem prenosu bazične v aplikativno znanost z visoko dodano vrednostjo.
Organizacijski odbor:Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Hočevar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
T. Jovičevič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Nahtigal – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Rožič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

Programski odbor:Predsedujoči: M. Godec – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
B. Podgornik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
B. Šetina Batič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
D. Steiner-Petrovič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Jenko – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
D. Dolinar – UKC, Ljubljana 
M. Čeh – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
S. Šturm – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
S. Kobe – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
D. Suvorov – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
B. Malič – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
E. Žagar – Kemijski inštitut, Ljubljana
J. Medved – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Mednarodni programski odbor:S. Hogmark – Materials Science Division, Uppsala University, Švedska
D. Nolan – BlueScope steel, Avstralija
C. Teichert – Institut für Physik, Avstrija
F. Cajner – Fakultet za Strojarstvo i Brodogradnjo, Hrvaška
S. Bilyk- Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukrajina
G. Mori – Montanuniversitaet Leoben, Avstrija
S. Zaefferer – Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Nemčija
S. Savilov – Lomonosov Moscow State University, RusijaOrganizator, soorganizatorji in sponzorji

Organizator


Soorganizatorji


Sponzorji


NewPod pokroviteljstvom
NAZAJ NA VRH